Personvern

1. PRIVATSMÅL

Emnet for databeskyttelse er personopplysninger. Dette er individuell informasjon om de personlige eller faktiske forholdene til en spesifikk eller identifiserbar fysisk person. For eksempel navn, postadresse, e-postadresse, men også bruksdata som IP-adressen til en datamaskin.

2. AUTOMATISK ANONYMT DATAINVIKLING, BEHANDLING OG BRUK

Vi samler inn, behandler eller bruker ikke-personlig informasjon som nettleseren din overfører til oss automatisk. Denne informasjonen inkluderer:

·Nettlesertype / versjon

·Operativsystem

· Henvisningsadresse (kilde til en lenke)

· Vertsnavnet til den tilgangsdatamaskinen

· Tidspunktet for serverforespørselen

·IP-adresse

3. Cookies

For å gjøre besøket på nettstedet vårt attraktivt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte cookies på forskjellige sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir slettet etter slutten av nettleserøkten, dvs. etter at du har lukket nettleseren (såkalte sesjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på enheten din og gjør det mulig for oss eller et partnerselskap å gjenkjenne nettleseren din neste gang du besøker (vedvarende informasjonskapsler). Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bestemmer individuelt om du vil godta dem eller å utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hvis informasjonskapsler ikke aksepteres, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

4. Nødvendig innsamling av persondata; prosessering og bruk

I prinsippet er innsamling eller overføring av personopplysninger ikke nødvendig for bruk av nettstedet vårt. Dine personopplysninger vil bare bli behandlet eller brukt hvis du frivillig gir dine personopplysninger. Dette kan være nødvendig i følgende tilfeller:

(1) Henvendelser / oppfyllelse av kontrakten

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig, i den grad du gir dem oss henvendelser, kontraktsrelaterte henvendelser eller andre individuelle transaksjoner.

Vi bruker dataene som leveres av deg for å oppfylle våre avtaleforpliktelser overfor deg og for å behandle kontraktene som er inngått mellom oss og deg. Det kan være nødvendig å videreformidle dine personopplysninger til selskaper som vi bruker for å tilby tjenesten eller for å behandle kontrakten.

(2) nyhetsbrev

Når du registrerer deg for et nyhetsbrev (bare hvis det tilbys), bruker vi din e-postadresse til våre egne annonseringsformål til du melder deg ut av nyhetsbrevet. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Hvis du ønsker å motta vårt nyhetsbrev, trenger vi en fungerende og tildelt e-postadresse, hvis gyldighet vi sjekker som en del av registreringsprosessen ved hjelp av en bekreftelsesepost.

(3) Videregivelse til statlige institusjoner og myndigheter

Vi overfører bare data til statlige institusjoner og myndigheter som har rett til å motta informasjon innenfor rammen av juridiske forpliktelser eller basert på en rettslig avgjørelse.

(4) Rettslig grunnlag

Hvis og i den grad den generelle databeskyttelsesforordningen gjelder vår databehandling, er det juridiske grunnlaget for behandlingen

a) oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser fra vår side overfor den registrerte (art. 6 nr. 1 b) GDPR

b) den registreredes samtykke (art. 6, punkt 1 a) GDPR

c) oppfyllelse av lovpålagte innsamlings- og lagringsforpliktelser, spesielt for skatteformål (art. 6, punkt 1 c) GDPR

5. DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Vi vil gjerne bruke dine data til å informere deg om våre produkter og tjenester og om nødvendig for å spørre deg om dem. Du har rett til å be om bekreftelse på om de aktuelle dataene blir behandlet og for informasjon om disse dataene og for ytterligere informasjon og en kopi av dataene i samsvar med artikkel 15 GDPR. Du har tilsvarende. Art. 16 GDPR rett til å be om utfylling av dataene angående deg eller korrigering av uriktige data angående deg. I samsvar med artikkel 17 GDPR har du rett til å be om at de aktuelle dataene blir slettet umiddelbart, eller alternativt, i samsvar med artikkel 18 GDPR, til å be om at behandlingen av dataene blir begrenset. Du har rett til å be om at dataene om deg, som du har gitt oss, blir mottatt i samsvar med artikkel 20 GDPR og å be om overføring til andre ansvarlige personer. Du har også perle. Art. 77 GDPR rett til å inngi en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

6. TILBAKEHOLDELSE

Du har rett til å gi samtykke i samsvar med Opphev art. 7 nr. 3 GDPR med virkning for fremtiden. Hvis tilbakekallingen skjer under en pågående forretningstransaksjon, skjer slettingen umiddelbart etter at den er avsluttet. Ytterligere lovpålagt sletting eller blokkering av forpliktelser forblir upåvirket.

7. RETT TIL MÅL

Du kan når som helst innvende mot den fremtidige behandlingen av dataene dine i samsvar med artikkel 21 GDPR. Innvendingen kan særlig fremmes mot behandling for direkte markedsføringsformål.

8. TEKNISKE OG ORGANISASJONALE TILTAK

Vi vil ta de tekniske og organisatoriske tiltakene som er nødvendige for å sikre implementering av databeskyttelsesforskriften, forutsatt at innsatsen er rimelig i forhold til det tiltenkte beskyttelsesformålet. Når vi kommuniserer via e-post, kan vi ikke garantere fullstendig datasikkerhet, så vi anbefaler at du sender konfidensiell informasjon med post eller bruker kryptering.

INFORMASJON OM GOOGLE ANALYTIKKOKER

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte "cookies", tekstfiler som er lagret på datamaskinen din og som muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av dette nettstedet (inkludert din IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og lagres der. Google bruker denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å utarbeide rapporter om nettstedaktivitet for nettstedoperatører og for å tilby andre tjenester relatert til nettstedaktivitet og internettbruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis dette er lovpålagt eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google. Google vil under ingen omstendigheter koble IP-adressen din til andre Google-data. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å stille inn nettleserprogramvaren din deretter. Vi vil imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan det hende at du da ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i sin helhet. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til behandling av data om deg av Google på den måten og til de formålene som er beskrevet ovenfor. Dette nettstedet bruker Google Analytics-rapportene om demografiske egenskaper, der data fra interessebasert annonsering fra Google og besøksdata fra tredjepartsleverandører (f.eks. alder, kjønn og interesser) brukes. Disse dataene kan ikke spores tilbake til en spesifikk person og kan deaktiveres når som helst via annonseinnstillingene.

Du kan forhindre at Google Analytics samler inn data ved å klikke på følgende lenke. Det er satt opp en bortelukkingskake som forhindrer fremtidig innsamling av dataene dine når du besøker dette nettstedet.