Generelt om siden

Ansvarlig i henhold til § 6 i tysk lov om telekommunikasjonstjenester bzw. medietjenester statskontrakt:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European project manager: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Juridisk merknad

All informasjon tilgjengelig fra dette nettstedet er nøye verifisert. Vi bestreber hele tiden å fullføre og oppdatere informasjonen som er publisert på nettstedet, men kan ikke garantere at den vil være komplett, nøyaktig og oppdatert til enhver tid. Det samme gjelder alle andre nettsteder som du kan være koblet til fra denne nettsiden. I henhold til dommen av 12. mai 1998 av Hamburg Landgericht (ref. Nr. 312 O 85/98) om ansvar for koblinger, opplyser vi herved at vi ikke nødvendigvis er enige med eller aksepterer noe ansvar for noe av det informasjon, uttalelser eller meninger som finnes på nettstedene som er oppført som lenker på sidene på dette nettstedet. Henvisning til en hyperkobling betyr på ingen måte en anbefaling, enten uttrykt eller underforstått, av nettstedene selv, selskapene som driver dem eller produktene til disse selskapene. Vi kan dessuten ikke forhindre at tredjeparter oppretter lenker fra deres nettsider til nettstedet vårt. En slik kobling indikerer ikke at det eksisterer samarbeidsavtaler mellom disse selskapene og oss selv, og de utgjør heller ingen anbefaling, enten uttrykt eller underforstått, av de varer og / eller tjenester som tilbys av dem.

Innholdet av innholdet på nettsiden representerer kun forfatterens synspunkter og er hans/hennes ansvar. Europa-kommisjonen godtar ikke noe ansvar for bruk som kan bli gjort av innholdet på nettsiden.

Erklæring

Vi aksepterer ikke ansvar for skade eller tap som påstås forårsaket gjennom bruk av vår nettside, unntatt i tilfeller der slike skader eller tap skyldes en forsettlig handling eller grov uaktsomhet fra vår side. Pelargonium for Europe forbeholder seg dessuten alle rettigheter til å gjøre endringer og/eller tillegg til informasjonen på nettsiden.

VAT-ID: DE224966758

Tax number: 206/5779/0607