Γενική προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 6 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αφορά σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Διευθύνων Σύμβουλος: Dr. Ulrich Sander / Υπεύθυνος έργου για την Ευρώπη: Dr. Susanne Lux

Τηλέφωνο: +49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Νομική σημείωση

Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Δε δεχόμαστε ουδεμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή απώλειες τις οποίες έχετε υποστεί μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους μας. Το Pelargonium for Europe διατηρεί επίσης όλα τα δικαιώματα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή / και προσθηκών στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του.

ΑΦΜ:                       DE815617238

Αριθμός εγγραφής: 206/5802/0875