ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το αντικείμενο του παρόντος είναι η προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για ατομικές πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Για παράδειγμα, όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και δεδομένα χρήσης, όπως η διεύθυνση IP ενός υπολογιστή.

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Συγκεντρώνουμε αυτόματα, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε μη προσωπικές πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταδίδει σε εμάς. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

·Τύπος / έκδοση προγράμματος περιήγησης

·Λειτουργικό σύστημα

· URL διεύθυνσης παραπομπής (πηγή συνδέσμου)

· Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή που έχει πρόσβαση

· Ώρα του αιτήματος διακομιστή

·Διεύθυνση IP

3. COOKIES

Για να καταστήσουμε ευχάριστη την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και για να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookie παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή σε συνεργαζόμενη εταιρεία- να αναγνωρίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τη σελίδα μας (μόνιμα cookies). Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε μεμονωμένα αν θα τα δεχτείτε ή να αποκλείσετε την αποδοχή cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Εάν δεν γίνονται δεκτά cookies, η λειτουργία του ιστοτόπου μας μπορεί να περιοριστεί.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατ 'αρχήν, η συλλογή ή η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία ή θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν τα δώσετε οικειοθελώςΑυτό μπορεί να είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Διερεύνηση / εκπλήρωση της σύμβασης

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα, εφόσον μας παρέχετε ερωτήσεις, ερωτήσεις σχετικά με συμβάσεις ή άλλες μεμονωμένες συναλλαγές.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και να επεξεργαστούμε τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μας και εσάς. Μπορεί να χρειαστεί να μεταβιβάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που χρησιμοποιούμε για την παροχή της υπηρεσίας ή για την επεξεργασία της σύμβασης.

(2) Ενημερωτικό δελτίο

Κατά την εγγραφή σας σε ενημερωτικό δελτίο (μόνο εάν προσφέρεται), θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας, χρειαζόμαστε μια λειτουργική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εγκυρότητα της οποίας ελέγχεται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής μέσω email επιβεβαίωσης.

(3) Γνωστοποίηση στα κρατικά όργανα και αρχές

Μεταβιβάζουμε δεδομένα μόνο σε κρατικούς θεσμούς και αρχές που έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων ή βάσει δικαστικής απόφασης.

(4) Νομική βάση

Στην έκταση που ο κανονισμός για την προστασία των γενικών δεδομένων εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων μας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι

α) η εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους μας προς το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΔΑΠ

β) η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (άρθρο 6 παράγραφος 1 α) του GDPR

γ) η εκπλήρωση των υποχρεωτικών υποχρεώσεων αποκομιδής και αποθήκευσης, ιδίως για φορολογικούς σκοπούς (άρθρο 6 παράγραφος 1 γ) GDPR

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και, αν χρειαστεί, για να σας ρωτήσουμε για αυτά. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση ως προς το εάν τα εν λόγω δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και για πληροφορίες σχετικά με αυτά καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR. Ανάλογα, σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των δεδομένων που αφορούν εσάς ή τη διόρθωση των εσφαλμένων δεδομένων που αφορούν εσάς. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν αμέσως τα εν λόγω δεδομένα ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 GDPR, να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που αφορούν εσάς, τα οποία μας έχετε παράσχει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του GDPR και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλα υπεύθυνα πρόσωπα. Έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με τοάρθρο 77 GDPR, .

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3 GDPR με ισχύ για το μέλλον. Εάν η ανάκληση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μίας συνεχιζόμενης επιχειρηματικής συναλλαγής, η διαγραφή λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη σύναψή της. Οι περαιτέρω υποχρεωτικές απαγορεύσεις διαγραφής ή δέσμευσης παραμένουν ανεπηρέαστες.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Μπορείτε να εναντιωθείτεε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 21 GDPR ανά πάσα στιγμή. Η εναντίωση μπορεί να γίνει ειδικά κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

8. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Θα λάβουμε τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε την εφαρμογή των κανονισμών προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η προσπάθεια είναι λογική σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό προστασίας. Κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων, γι'αυτό συνιστούμε να στέλνετε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου ή να χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES ΤΩΝ GOOGLE ANALYTICS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού σας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους διαχειριστές ιστότοπων και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google ενδέχεται επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Google. Σε καμία περίπτωση η Google δεν θα συνδέσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των cookies, ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου σε πλήρη έκταση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στην επεξεργασία δεδομένων από εσάς από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις αναφορές του Google Analytics για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στα οποία χρησιμοποιούνται δεδομένα από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από την Google και δεδομένα επισκεπτών από παρόχους τρίτων (π.χ. ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα). Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να ανιχνευθούν ξανά σε ένα συγκεκριμένο άτομο και μπορούν να απενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης.

Μπορείτε να εμποδίσετε το Google Analytics να συλλέγει τα δεδομένα σας πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Ένα opt-out cookie πρόκειται να εμποδίσει τη μελλοντική συλλογή των πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα.