Kolofon

Ansvarlig for al indhold på dette websted er i henhold til tysk lov:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European project manager: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Juridiske forhold

Al information, som er tilgængelig fra dette websted, er blevet omhyggeligt verificeret. Vi bestræber os konstant på at forøge og opdatere den information, som vises på dette websted, men kan ikke garantere, at stedet til alle tider vil være fuldstændig, akkurat og opdateret. Det samme gælder for alle websteder, som du bliver linket til fra dette websted. I henhold til den dom faldet den 12. maj ved Hamburg Landgericht (Ref. No. 312 O 85/98) vedr. ansvar for links, erklærer vi hermed, at vi ikke nødvendigvis er enige med og ikke påtager os noget ansvar for information, erklæringer eller meninger, som er indeholdt i de websteder, der henvises til med links på dette websteds sider. Referencer til et hyperlink repræsenterer ikke på nogen måde en anbefaling, hverken direkte eller indirekte, af stederne i sig selv, de firmaer, der driver dem, eller firmaernes produkter. Vi er desuden ikke i stand til af forhindre tredjeparter i at oprette links fra deres websteder til vores websted. Den slags links markerer ikke eksistensen af et samarbejdsforhold mellem disse firmaer og vores, og de udgør heller ikke nogen anbefaling, direkte eller indirekte, af de varer/tjenester, som de tilbyder.

Indholdet af denne PR-kampagne afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-Kommissionen og det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA) påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af den deri indeholdte information.

Erklæring

Vi påtager os ikke noget ansvar lige meget hvilken for skade eller tab, der angiveligt er et resultat af brugen af vores websted, undtagen i tilfælde, hvor sådan skade eller tab er resultatet af vores overlagte handling eller grov skødesløshed. Stars-for-Europe forbeholder sig tillige retten til at ændre og/eller tilføje til den information, som er indeholdt på dette websted.

CVR:                      DE224966758

Skattenumme: 206/5779/0607