Allmänt dataskydd

Ansvarig enligt § 6 i den tyska telekommunikationstjänstlagen respektive mediaservice statsavtalet är:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Managing Director: Dr. Noelia Mansilla / European project manager: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Legalt meddelande

Innehållet i denna pr-kampanj speglar endast upphovsmannens åsikter och är endast dennes ansvar. Europeiska kommissionen och Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA) ansvarar inte för hur information som ingår i kampanjen kan komma att användas.

VAT-ID:            DE224966758

Skattenummer: 206/5779/0607