Polityka prywatności

1. Przedmiot ochrony danych osobowych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to indywidualne dane dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności danej osoby. Obejmują one nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a także dane użytkowe, takie jak adres IP komputera.

2. Automatyczne anonimowe gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych

Automatycznie zbieramy, przetwarzamy lub wykorzystujemy dane nieosobowe, które są wysyłane do nas przez przeglądarkę. Informacje te obejmują:

- Typ/wersja przeglądarki

- System operacyjny

- URL odsyłacza (źródło odnośnika)

- Nazwa hosta komputera dostępowego

- Czas żądania serwera

- Adres IP

3. Ciasteczka

Aby uprzyjemnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tak zwane "cookies". Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki (są to tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam lub, jeśli ma to zastosowanie, firmie partnerskiej rozpoznanie przeglądarki przy kolejnej wizycie (trwałe pliki cookie). Przeglądarkę można ustawić w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i mogła indywidualnie decydować, czy pliki cookie mają być akceptowane w określonych przypadkach, czy ogólnie. Jeśli pliki cookie nie są akceptowane, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

4. Zainicjowane gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Co do zasady, zbieranie lub przekazywanie danych osobowych nie jest konieczne do korzystania z naszych stron internetowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane lub wykorzystywane tylko wtedy, gdy przekażesz je dobrowolnie. Może to być konieczne w następujących przypadkach:

(1) Zapytania / realizacja umowy

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w każdym przypadku, o ile dostarczysz nam dane w przypadku zapytań, zapytań związanych z umową lub innych indywidualnych transakcji.

Udostępnione przez Ciebie dane wykorzystujemy do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz do przetwarzania zamkniętych umów pomiędzy Tobą a nami. Może być konieczne przekazanie Twoich danych osobowych firmom, które wykorzystujemy do świadczenia usług lub przetwarzania umowy.

(2) Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się w celu otrzymywania newslettera (tylko wtedy, gdy jest on oferowany),Twój adres e-mail będzie używany do własnych celów reklamowych do momentu wypisania się z subskrypcji newslettera. Anulowanie subskrypcji jest możliwe w każdej chwili. Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, potrzebny jest nam Twój aktywny adres e-mail. Ważność tego adresu e-mail sprawdzamy podczas procesu rejestracji, wysyłając e-mail potwierdzający rejestrację.

(3) Przekazanie do instytucji i urzędów państwowych

Dane przekazujemy wyłącznie instytucjom i organom państwowym uprawnionym do otrzymywania informacji w ramach obowiązków prawnych lub na podstawie orzeczenia sądu.

(4) Podstawa prawna

W zakresie, w jakim do naszego przetwarzania danych ma zastosowanie podstawowe rozporządzenie o ochronie danych, podstawą prawną przetwarzania jest podstawa prawna:

a) wypełnienie zobowiązań umownych z naszej strony wobec danej osoby (art. 6 ust. 1 b) DSGVO

b) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) ORD

c) wypełnianie ustawowych obowiązków w zakresie poboru i zatrzymania, w szczególności dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO)

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane, aby móc poinformować Ciebie o naszych produktach i usługach oraz w razie potrzeby zapytać o nie. Masz prawo do żądania potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, do otrzymania informacji o tych danych oraz do otrzymania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 DSGVO. Zgodnie z art. 15 DSGVO. 16 DPA, masz prawo do żądania uzupełnienia swoich danych lub poprawienia błędnych danych. Zgodnie z art. 16 DPA masz prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych. 17 DSGVO, masz prawo żądania natychmiastowego usunięcia dotyczących swoich danych lub, alternatywnie, na mocy art. 17 DSGVO, możesz żądać usunięcia swoich danych. 18 DSGVO, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądać, aby dane, które nam przekazałeś, zostały otrzymane zgodnie z art. 18 DSGVO. 20 DSGVO i zażądać przekazania ich innym odpowiedzialnym osobom. Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym zgodnie z art. 20 DSGVO oraz do zażądania przekazania danych innym odpowiedzialnym stronom. 77 DSGVO.

6. Prawo do wycofania się

Masz prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z Art. 7 Para. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli odwołanie następuje w trakcie trwającej transakcji handlowej, usunięcie nastąpi natychmiast po jej zakończeniu. Dalsze zobowiązania prawne do usunięcia lub zablokowania danych pozostają przez to nienaruszone.

7. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu swoich danych, zgodnie z Art. 21 DSGVO. W szczególności możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamy bezpośredniej.

8. Środki techniczne i organizacyjne

Podejmiemy środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych, pod warunkiem, że wysiłek ten będzie racjonalnie proporcjonalny do zamierzonego celu ochrony. Podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie poufnych informacji pocztą lub stosowanie szyfrowania.

Informacje o plikach cookie Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o nim danych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu. Niniejsza strona internetowa korzysta z raportów Google Analytics dotyczących cech demograficznych, w których wykorzystywane są dane z reklam Google związanych z zainteresowaniami, jak również dane osób trzecich (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby i mogą być w każdej chwili dezaktywowane poprzez ustawienia reklam.

Możesz zapobiec zbieraniu tych informacji przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych w przyszłości, gdy odwiedzasz tę stronę