Ochrona danych

Odpowiedzialność zgodnie z artykułem §6 niemieckiego prawa o usługach telekomunikacyjnych tj.

Ustawa o świadczenie usług medialnych:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

D-53175 Bonn / Niemcy

Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European Project Management: Dr. Susanne Lux

M: + 49 2644 981333

e-mail: susanne.lux(at)meclux.de

Nota prawna

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

VAT-ID:              DE815617238

Tax number:  206/5802/0875