Gegevensbescherming

1. Onderwerp van gegevensbescherming

Het onderwerp van de gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Dit zijn individuele gegevens over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde persoon. Dit omvat naam, postadres, e-mailadres en ook gebruiksgegevens, zoals het IP-adres van een computer.

2. Automatische anonieme gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken automatisch niet-persoonlijke informatie die uw browser naar ons stuurt. Deze informatie omvat:

- Type/versie van de browser

- Besturingssysteem

- Referrer URL (bron van een link)

- Naam van eigenaar van de computer

- Tijdstip van de serveraanvraag

- IP-adres

3. Cookies

Om het bezoek aan onze website aangenaam en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (deze worden sessiecookies genoemd). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of, indien van toepassing, een partnerbedrijf in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de cookie-instellingen en individueel kunt beslissen of u de cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen accepteert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4. Initialisatie van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Het verzamelen of doorgeven van persoonlijke gegevens is in principe niet noodzakelijk voor het gebruik van onze webpagina's. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt of gebruikt als u deze gegevens vrijwillig verstrekt. Dit kan in de volgende gevallen noodzakelijk zijn:

(1) Inlichtingen / uitvoering van het contract

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor zover dat in elk geval nodig is, voor zover u ons gegevens verstrekt in het geval van aanvragen, contractgerelateerde aanvragen of andere individuele transacties.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen en om de gesloten contracten tussen u en ons te verwerken. Het kan nodig zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven die wij gebruiken voor het leveren van de dienst of het verwerken van het contract.

(2) Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief (alleen als deze wordt aangeboden) wordt uw e-mailadres gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Annulering is te allen tijde mogelijk. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een werkend e-mailadres nodig dat aan u is toegewezen. Wij controleren de geldigheid van dit e-mailadres tijdens het registratieproces door het sturen van een bevestigingsmail.

(3) Overdracht aan overheidsinstellingen en autoriteiten

Wij geven alleen gegevens door aan overheidsinstellingen en autoriteiten die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen in het kader van wettelijke verplichtingen of op basis van een rechterlijke beslissing.

(4) Rechtsgrondslag

Voor zover de basisverordening inzake gegevensbescherming van toepassing is op onze gegevensverwerking, is de rechtsgrondslag van de verwerking:

a) de nakoming van contractuele verplichtingen van onze kant jegens de betrokkene (art. 6 lid 1 b) DSGVO

b) de toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA)

c) de nakoming van de wettelijke verplichtingen inzake inning en bewaring, in het bijzonder voor fiscale doeleinden (artikel 6, lid 1 c) DSGVO

5. Rechten van de betrokkenen

1022/5000

Wij willen uw gegevens graag gebruiken om u te kunnen informeren over onze producten en diensten en u daar eventueel naar te kunnen vragen. U hebt het recht om bevestiging te vragen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt, om informatie over deze gegevens te ontvangen en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO. Overeenkomstig art. 16 DPA, hebt u het recht om de voltooiing van gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen. Onder Art. 17 DSGVO, hebt u het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben onmiddellijk worden verwijderd, of anders onder art. 18 DSGVO, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt. U hebt het recht om te eisen dat de gegevens over u die u ons heeft verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met art. 20 DSGVO en te eisen dat deze wordt doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 DSGVO.

6. Recht om zich terug te trekken

U heeft het recht om toestemmingen die in overeenstemming met Art. 7 Para. 3 DSGVO zijn verleend, in te trekken. Indien de herroeping plaatsvindt tijdens een lopende zakelijke transactie, zal de verwijdering onmiddellijk na de voltooiing ervan plaatsvinden. Verdere wettelijke verplichtingen tot verwijdering of afscherming van gegevens blijven hierdoor onaangetast.

7. Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Wij zullen technische en organisatorische maatregelen nemen die nodig zijn om de uitvoering van de regelgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen, op voorwaarde dat de inspanning in redelijke verhouding staat tot het beoogde beschermingsdoel. Bij communicatie per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, dus wij raden u aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen of om encryptie te gebruiken.

Informatie over Google Analytics-cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe mensen de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien dit wettelijk verplicht is, of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel. Deze website maakt gebruik van de Google Analytics-rapporten over demografische kenmerken, waarin zowel gegevens over de interessegerelateerde reclame van Google als gegevens over bezoekers van derden (bijv. leeftijd, geslacht en interesses) worden gebruikt. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon en kunnen te allen tijde via de advertentie-instellingen worden gedeactiveerd.

U kunt voorkomen dat Google Analytics deze informatie verzamelt door op de volgende link te klikken. Er is een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt.