Algemene Privacybeleid

Het gebruik van onze website is normaal gesproken mogelijk zonder specificatie van persoonsgegevens. Als persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verzameld worden op onze pagina, dan is dat zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden doorgespeeld aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij willen u er graag op wijzen dat de overdracht van gegevens op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) een beveiligingslek kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Wij verbieden u uitdrukkelijk het onrechtmatige gebruik van de contactgegevens op deze pagina, in overeenstemming met de Nederlandse wet op het verstrekken van het publiceren van gegevens door derden, voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht  om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezending van reclame, bijvoorbeeld via een spam e-mail.