Algemeen privacybeleid

Verantwoordelijk voor alle inhoud van deze website volgens de Duitse wet:

Stars for Europe GbR

Servatiusstr. 53

DE -53175 Bonn

Managing Director: Dr. Noelia Mansilla / European Project Management: Dr. Susanne Lux

Telefoonnummer: + 49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Ontkenning

Stars for Europe controleert de informatie op haar websites zeer zorgvuldig en werkt deze regelmatig bij. Desondanks kan zij niet garanderen dat de aldus beschikbaar gestelde informatie volledig, juist en onder alle omstandigheden actueel is.

"De inhoud van deze/dit [desbetreffende aanduiding invoegen, bijv. advertentie, publicatie, artikel enz.] geeft enkel de mening weer van de auteur, die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud. De Europese commissie is derhalve niet aansprakelijk voor de manier waarop gebruik gemaakt wordt van de daarin vervatte informatie."

Verklaring

Wij achten ons in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies welke zouden zijn voortgekomen uit het gebruik van onze website, tenzij deze schade of dit verlies voortkomt uit opzet dan wel grove nalatigheid van onze zijde. Stars for Europe behoudt zich voorts alle rechten voor om wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website dan wel deze aan te vullen met aanvullende gegevens.

BTW-nummer:              DE 224966758
Tax nummer:                206/5779/0607