Nota editoriale

Responsabile ai sensi del § 6 del diritto tedesco dei servizi di telecomunicazione o dei servizi media:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Managing Director: Dr. Ulrich Sander / European project manager: Dr. Susanne Lux

Phone: +  49 2644 981333

Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Note legali

Treść niniejszej kampanii promocyjnej wyraża poglądy wyłącznie jej autora, za którą ponosi on bezwzględną odpowiedzialność. Komisja Europejska ani Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za potencjalne wykorzystanie zawartych w niej informacji.

VAT-ID: DE224966758
Tax number: 206/5779/0607