Julkaisutiedot

Vastuullinen telepalvelulain pykälän 6 tai valtioiden välillä tehtyjen sopimusten mukaan on:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Servatiusstr. 53

DE - 53175 Bonn

Managing Director: Dr. Noelia Mansilla / European project manager: Dr. Susanne Lux

Telefon: + 49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Vastuuvapautus

Tässä markkinointikampanjaa kuvailevassa tekstissä esitetään tekstin kirjoittajan näkemyksiä ja ainoastaan hän on vastuussa sen sisällöstä. Euroopan komissio ja Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) ei vastaa mistään tekstin sisältämien tietojen käytöstä.

Todistus Hampurin hovioikeus on 12.toukokuuta 1998 antamallaan tuomiolla päättänyt, että linkin antaja jollakin sivulla on myös vastuussa linkillä viitatun sivun sisällöstä.
Hampurin hovioikeuden mukaan tämä vastuu voidaan estää vain olemalla hyväksymättä näiden sivujen sisältöä. Olemme antaneet näillä sivuilla linkkejä muihin internetsivuihin.
Kaikkiin linkkeihin pätee: Korostamme erityisesti, että meillä ei ole mitään tekemistä näiden sivujen muokkauksen tai sen sisällön kanssa emmekä hyväksy mitään näitä linkkejä, niiden muokkausta tai sisältöä.

"Kyseinen sisältö (lisää tähän sopiva kuvaue, esimerkiksi mainos, julkaisu, artikketi tms.) edustaa ainoastaan sen julkaisijan näkemyksiä ja on yksin hänen vastuullaan. Euroopan komissio ei ota mitään vastuuta näistä sisällöistä.

Julkilausuma

Emme ota vastuuta sivustomme aiheuttamasta vahingosta paitsi niissä tilanteissa, jossa vahinko on aiheutunut tahallisista toimistamme tai laiminlyönnistä.

VAT-ID:             DE815617238

Tax number: 206/5802/0875