Γενική προστασία δεδομένων

Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 6 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αφορά σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας:

Stars for Europe GbR

c/o Zentralverband Gartenbau

Godesberger Allee 142-148

DE - 53175 Bonn

Διευθύνων Σύμβουλος: Dr. Noelia Mansilla / Υπεύθυνος έργου για την Ευρώπη: Dr. Susanne Lux

Τηλέφωνο: +49 2644 981333

E-Mail: susanne.lux(at)meclux.de

Νομική σημείωση

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2000 με σκοπό την προώθηση και την μακρόχρονη ενίσχυση της πώλησης αλεξανδρινών στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες για την προώθηση του αλεξανδρινού εκτείνονται σε 16 Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι δραστηριότητες marketing του Stars for Europe στοχεύουν τόσο τους καταναλωτές όσο και όσους ασχολούνται επαγγελματικά με το αλεξανδρινό.

Οι ενέργειες στα σημεία πώλησης, οι καμπάνιες δημοσίων σχέσεων και social media , οι προσφορές και η ιστοσελίδα μας απευθύνονται σε καταναλωτές, δημοσιογράφους και επαγγελματίες του κλάδου, πληροφορώντας τους για τις ποικιλίες, την καλλιέργεια και τις χρήσεις του Αλεξανδρινού.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Δε δεχόμαστε ουδεμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή απώλειες τις οποίες έχετε υποστεί μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ζημία ή η απώλεια οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια εκ μέρους μας. Το Pelargonium for Europe διατηρεί επίσης όλα τα δικαιώματα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων ή / και προσθηκών στις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του.

ΑΦΜ:                       DE815617238

Αριθμός εγγραφής: 206/5802/0875