Stars for Europe

Projekt Stars for Europe (Hvězdy pro Evropu) je marketinková iniciativa evropských pěstitelů poinsettií Dümmen Orange, Selecta One, Beekenkamp B.V. a Syngenta, podporovaná společností MNP Flowers.

Iniciativa vznikla v roce 2000 s cílem podpořit a dlouhodobě zajistit odbyt poinsettie v Evropě. V současné době jsou aktivity Stars for Europe realizovány v 16 evropských zemích. V Německu, Francii, Polsku a Švédsku je projekt v rámci kampaně "Stars Unite Europe" podporován EU.

Od roku 2011 je iniciativa v některých zemích podporována Evropskou unií.

Aktivity Stars for Europe jsou zaměřeny jak na spotřebitele, tak na všechny, kteří jsou zapojeni do podnikání v této oblasti. O pěstování poinsettie, odrůdách a možnostech využití této květiny jsou zákazníci, novináři a zástupci podnikatelské sféry informováni v místech prodeje, prostřednictvím PR, kampaněmi na sociálních sítích, marketingovými aktivitami a vícejazyčnými internetovými stránkami.

Tiskové centrum Stars for Europe - Česká republika

Donath Business Media s.r.o. / Simona Kopová

Spálená 29
Praha 1

Tel.: +420 224 211 220 / E-mail: simona.kopova(at)dbm.cz